“Profesionālis 2019” gaida pieteikumus!

18.02.2019
“Profesionālis 2019” gaida pieteikumus!

Mērķis: mudināt skolēnus mērķtiecīgai karjeras izvēlei, īpašu uzmanību pievēršot zināšanu praktiskai pielietošanai reālās dzīves situācijās, izmantojot loģisku spriestspēju, faktoru analīzi, lēmumu pieņemšanu un plānošanas prasmes domāt ilgtermiņā.

Konkursa noteikumi:
1. Konkursā var piedalīties visi programmā iesaistītie skolēni, veidojot komandas no 2 līdz 3 dalībniekiem.
2. Katra komanda izvēlas komandas nosaukumu, devīzi un vizuālo noformējumu.

 “Profesionālis” ir aktīva un interesanta spēle, kas ļauj iepazīt dažādas nozares un tās profesijas, dodot iespēju skolēniem pierādīt un atklāt savas līdera prasmes. Spēles gaitā paredzēts noskaidrot atraktīvāko, lēmumos visveiksmīgāko un rezultātos labāko komandu – “Profesionālis 2019”.

Konkursa uzdevumi:
Karjeras spēle Profesionālis ir aktīva, interesanta un mērķtiecīga karjeras spēle, kur dažādās situācijās simulāciju veidā ir iespējams izspēlēt profesiju darbību darba tirgū. Pieņemot pareizos lēmumus, labi pavadot savu brīvo laiku, labākā komanda iegūst gada balvu “Profesionālis”.
1. Nostiprināt jauniešos pārliecību par sevi un mērķtiecīgas darbības rezultātā dot iespēju iegūt jaunas zināšanas.
2. Praktiski iepazīt noteiktās nozares profesijas (dažāda profesijas pieeja, tās sastopamība ikdienā, darba tirgus aktualitāte, darba organizācijas, izglītības iespējas utt.).
3. Mērķtiecīga karjeras spēle skolēniem sniedz iespēju iejusties konkrētās nozares profesijās un īsā laika periodā izspēlēt dažādas situācijas un scenārijus, kas uzņēmumā notiek un attīstās daudz garākā laika posmā.

Pieteikties iespējams elektroniski līdz 27.02.2019.

Uz tikšanos pasākumos!