Pedagogiem

„Esi Līderis!” rūpējas ne tikai par saviem jauniešiem, bet arī par skolotājiem. Ik gadu tiek organizēti starptautiski pedagogu semināri, bezmaksas apgūstot dažādas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Programmas saskaņotas un apstiprinātas Izglītības un zinātnes ministrijā.