Skolēniem

Apgūstot programmu “Starts” jaunietis 3 gadu laikā izveido savu personīgo portfolio, kas skolēniem un vecākiem pavērs iespēju ieskatīties skolēna nākotnes perspektīvās!

Interešu izglītības programma “Starts” jauniešus virza uz:

 • jaunu mērķu izvirzīšanu;
 • izvirzīto mērķu sasniegšanu;
 • savas individualitātes apzināšanu;
 • personības veidošanu;
 • atbildības veidošanu pret savu apkārtējo vidi;
 • mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē.

Paralēli programmas apguvei skolēniem ir iespēja piedalīties arī citos pasākumos:

 • izzinošos konkursos;
 • meistarklasēs;
 • profesiju dienās;
 • līderu dienās;
 • karjeras un loģikas spēlēs.

Noteikumi