Skolēniem

Apgūstot programmu “Starts” jaunietis 3 gadu laikā izveido savu personīgo portfolio, kas skolēniem un vecākiem pavērs iespēju ieskatīties skolēna nākotnes perspektīvās!

Interešu izglītības programma “Starts” jauniešus virza uz:

 • Jaunu mērķu izvirzīšanu,
 • Izvirzīto mērķu sasniegšanu,
 • Savas individualitātes apzināšanu,
 • Personības veidošanu,
 • Atbildības veidošanu pret savu apkārtējo vidi,
 • Mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē.

Paralēli programmas apguvei skolēniem ir iespēja piedalīties arī citos pasākumos:

 • Izzinošos konkursos,
 • Meistarklasēs,
 • Profesiju dienās,
 • Līderu dienās,
 • Karjeras un loģikas spēlēs.

Noteikumi