Sadarbības modelis

Skola
 • Telpas
 • Informatīvais laukums pie ziņojuma dēļa
 • Informatīvais atbalsts skolas saziņas kanālos
 • Transports vienu reizi gadā
 • Pedagogs
Mēs
 • Tematiskais plāns un metodiskais materiāls pedagogam
 • Unikāli mācību līdzekļi un darba lapas
 • Skolēna personīgā portfolio izveide
 • Izzinoši konkursi
 • Vieslekcijas
 • Karjeras un loģikas spēles
 • Profesiju dienas
 • Ekskursija aktīvākajiem skolēniem
 • Pedagogu starptautiskie semināri, kā arī semināri Latvijā

PROJEKTA NORISE SADARBĪBĀ AR SKOLU

 • Tiek apkopots skolēnu skaits, kas piedalīsies projektā
 • Šī informācija un skolēnu līgumi tiek nosūtīti projektam “Esi Līderis!”

Projekts “Esi Līderis!” sagatavo un nosūta uz skolu nepieciešamos skolēnu mācību materiālus, 2 nedēļu laikā pēc informācijas saņemšanas par izglītojamo skaitu.

Kopā ar mācību materiāliem tiek nosūtīti pedagogu metodiskie materiāli.

Par konkursiem un dažādām aktivitātēm projekts “Esi Līderis!” sazinās ar pedagogu, kas tālāk nodod informāciju skolēniem. Saziņa notiek izmantojot e-pastu starpniecību un tālruni.

Skola savos saziņu kanālos (mājas lapā, sociālajos tīklos) informē citus par dažādām aktivitātēm, kas saistīti ar projektu, tāpat arī projekts ”Esi Līderis!” visu informāciju ievietot savos sociālo tīklu kontos un mājas lapā.

Skola pie sava informatīvā laukuma izvieto informāciju par projekta aktivitātēm (ziņojumu dēlis utt.).

FINANSES

Projekta aktivitāšu finansēšanai ir 3 varianti – tikai vecāku finansējums, tikai pašvaldības finansējums vai dalītais maksājums (vecāki + pašvaldība). Izmantojot otro finansēšanas modeli tiek piešķirta 10% atlaide. Samaksa par viena skolēna dalību projektā ir 5,90€ mēnesī.

shema

PIETEIKŠANĀS PROCESS

 • Skolēns aizpilda pieteikuma anketu (lai aizpildītu skolēna pieteikuma anketu spied šeit)
 • Skola pa pastu saņem līguma veidlapas (3 eksemplāri katram audzēknim)
 • Katra audzēkņa ģimenē tiek saņemts, aizpildīts un parakstīts līgums.
 • Parakstītie līgumi tiek nogādāti projekta organizatoriem. Maksu par dalību projektā “Esi līderis!” sedz katra audzēkņa ģimene

Šajā dalības maksā ietilpst arī:

 • mācību līdzekļi;
 • personīgā portfolio izveide;
 • vieslekcijas, karjeras un loģikas spēles;
 • dalība konkursos mācību gada laikā un balvas;
 • interešu izglītības programmas apliecības saņemšana.