Esi Līderis pamatskolās

Interešu izglītības programma “Starts” pamatskolu skolēniem, 6.-9. klašu audzēkņiem, kas virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, izpratni par nākotnes iespējām mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē.

Projekta ietvaros 6.-9. klašu skolēni apgūst interešu izglītības programmu “Starts” un par tās apgūšanu tiek piešķirta apliecība.

Programmas ietvaros

  • Izzinoši konkursi
  • Meistarklases Jūsu skolā
  • Karjeras un loģikas spēles
  • Profesiju dienas
  • Ekskursijas Latvijas vadošajos uzņēmumos
  • Tikšanās ar profesionāļiem dažādās darba nozarēs visā Latvijā

Projekta norises laiks

Kopējais mācību ilgums ir 3 gadi, kuru laikā mācību viela tiek apgūta 3 daļās. Vidējais mācību laiks nedēļā ir 1 mācību stunda (40 minūtes).

  • 6.-9. klase. Mācības notiek 3 gadu garumā pēc iepriekš sastādīta mācību plāna.
  • 8.-9. klase. Mācības notiek 2 gadu garumā pēc pedagoga sastādīta mācību plāna un grafika.