Esi Līderis pamatskolās

Interešu izglītības programma “Starts” pamatskolu skolēniem, 7.-9. klašu audzēkņiem, kas virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, izpratni par nākotnes iespējām mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē.

Projekta ietvaros 7.-9. klašu skolēni apgūst interešu izglītības programmu “Starts” un par tās apgūšanu tiek piešķirta apliecība.

Programmas ietvaros:

  • Izzinoši konkursi;
  • Meistarklases Jūsu skolā;
  • Karjeras un loģikas spēles;
  • Profesiju dienas;
  • Ekskursijas Latvijas vadošajos uzņēmumos;
  • Tikšanās ar profesionāļiem dažādās darba nozarēs visā Latvijā.